top of page

KOOPERATİFLER NEDİR?

Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. (Uluslararası Kooperatifler Birliği)
Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırırlar:

  • Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve ortaklarınca yönetilme

  • Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma birlik

  • İlkelere dayalı işletmecilik:

1.Gönüllü ve açık üyelik
2.Ortakların demokratik kontrolü
3.Ortakların ekonomik katılımı
4.Özerklik ve bağımsızlık
5.Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
6.Kooperatifler arası işbirliği
7.Topluma karşı sorumluluk

KOOPERATİFLER NELER YAPAR?


Kooperatifler tüm ülkelerde mevcuttur ve Dünya genelinde 1 milyardan fazla insana hizmet ettikleri tahmin edilmektedir. Birçok farklı biçimde ve tüm sektörlerde faaliyet göstermektedirler.
Kooperatifler; ihtiyaç duyuldukları her yerde kurulabilmeleri avantajına sahip olmaları nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araçtırlar. Ayrıca birçoğu, sosyal ve ekonomik destek sistemlerine, eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişim sağlamada önemli katkılarda bulunmaktadır.
Kooperatifler; bireylerin, özellikle yoksul insanların, tek başlarına elde etmeleri zor olan ürünler ve hizmetler için katma değer yaratırlar. Bu durum, ortaklara ait kaynakların birlikte verimli şekilde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır.
Kooperatifler ayrıca küresel ekonomik fabrikada önemli bir dişlidir. Ticaret hacimleri, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin gayrisafi yurtiçi milli hasıla rakamlarının % 3-10’u oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük 300 kooperatifine ait bilgilerin derlenmesiyle oluşturulan ICA Kürsel-300 projesine göre 2008 yılında kooperatiflerin toplam ciroları 1,6 trilyon Dolar’a ulaşmaktadır. Sadece bu 300 kooperatifin ciro toplamı, dünyanın 9. büyük ekonomisinin gayrisafi yurtiçi milli hasıla rakamıyla başa baştır.


KOOPERATİFLER

  • Sürdürülebilir Bir İş Modelidir.

  • Yerel Ekonomileri Güçlendirir.

  • Yaşam Şartlarını İyileştirir.

  • İnsanlara Sorumluluk Kazandırır.

  • Katılımcıdır.

KOOPERATİF ETKİ

KOOPERATİFLER TÜM DÜNYA GENELİNDE YAKLAŞIK
1 MİLYAR ORTAĞA SAHİPTİR.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 300 KOOPERATİFİN 2008 YILI TOPLAM CİROSU
1,6 TRİLYON DOLARDIR.

KOOPERATİFLER YOKSULLUKTAN ÇIKIŞIN YOLUDUR. KENDİNE ÖZGÜ MODELLERİ İLE; KADINLAR, YERLİ HALK VE DİĞER ZAYIF GRUPLAR İÇİN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK SAĞLAR.

FİNANSAL KOOPERATİFLER YAKLAŞIK 857 MİLYON İNSANA YA DA DÜNYA NÜFUSUNUN % 13’ÜNE HİZMET ETMEKTEDİR. BU KOOPERATİFLER, DAR GELİRLİLER İÇİN -KÜRESEL OLARAK GÜNLÜK 2 DOLARLIK YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN 80 MİLYON MÜŞTERİYE HİZMET ETMEKTEDİRLER.- EN BÜYÜK MİKRO FİNANS HİZMETİ SAĞLAYICILARIDIR.

DÜNYA KREDİ BİRLİKLERİ KONSEYİ ÇATISI ALTINDA 49.000 KREDİ BİRLİĞİ 96 ÜLKEDE177 MİLYON ORTAĞA HİZMET ETMEKTEDİR.

KORE’DE SU ÜRÜNLERİNİN %70’İNİ; BREZİLYA’DA TARIMSAL ÜRÜNLERİN %40’INI; BOLIVYA’DA TASARRUFLARIN %25’İNİ; KOLOMBİYA’DA SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN %25’İNİ; SİNGAPUR’DA PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN %55’İNİ, DANİMARKA’DA %35’İNİ VE MACARİSTAN’DA %15’İNİ KOOPERATİFLER KARŞILAMAKTADIR.

BANGLADEŞ’TE KIRSAL ELEKTRİK KOOPERATİFLERİ 28 MİLYON İNSANA HİZMET SAĞLAMAKTADIR; ABD’DE 900 KIRSAL ELEKTRİK KOOPERATİFİ ÜLKEDE ELEKTRİK DAĞITIM HATLARININ NERDEYSE YARISINA SAHİPTİR VE 37 MİLYON İNSANA HİZMET ETMEKTEDİRLER.

KOOPERATİFLER KIRSAL KALKINMADA BÜYÜK BİR ROL OYNARLAR TAHMİNLERE GÖRE KÜRESEL TARIM ÜRÜNLERİNİN %50’SİNİN KOOPERATİFLER ARACILIĞIYLA PAZARLANMAKTADIR.

TARIMSAL KOOPERATİFLER, EKONOMİK ÜRETİME KADINLARIN DA KATILMALARINI TEŞVİK EDEREK GIDA ÜRETİMİNİN VE KIRSAL KALKINMANIN ARTMASINI SAĞLARLAR.
TARIMSAL KOOPERATİFLER SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL UYGULAMALAR KULLANIR VE GIDA GÜVENLİĞİNE KATKIDA BULUNUR.

KOOPERATİFLER, KARŞILIKLI SİGORTA ŞİRKETLERİ ARACILIĞIYLA SAĞLIK SİGORTASI, HAYAT SİGORTASI, MÜLKİYET/HASAR SİGORTASI ŞEKLİNDE SOSYAL GÜVENCE SAĞLARLAR.

bottom of page